ABC członkostwa w ArtCrafter

z tekstu dowiesz się

 1. Jak zostać członkiem stowarzyszenia projektantów Stowarzyszenia ArtCrafter.
 2. Jakie będziesz miał/a korzyści z przystąpienia do ArtCrafter, co daje stowarzyszenie projektantów.
 3. Jakie obowiązki wiążą się z członkowstwem w stowarzyszeniu projektantów.
 4. Czy i kiedy możesz zrezygnować z członkostwa w ArtCrafter.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia ArtCrafter.

 1. Pobierz deklarację członkowską, wypełnij i prześlij (skan) na adres naszej skrzynki pocztowej info(at)artcrafter.org
 2. Uchwałą Prezesa Zarządu zostaniesz  Członkiem Wspierającym.
 3. Po upływie co najmniej dwóch lat, złóż pisemny wniosek z dodatkową pisemną rekomendacją dwóch Członków Zwyczajnych.
 4. Uchwałą Zarządu będziesz Członkiem Zwyczajnym.

więcej informacji znajduje się tutaj >>>

Jakie będziesz miał/a korzyści z przystąpienia do ArtCrafter.

Każdy Członek Stowarzyszenia (również Członek Wspierający) może korzystać w pełni i na równych prawach z pomocy oferowanej przez ArtCrafter, w tym w korzystaniu na preferencyjnych warunkach z programów do projektowania, szkoleń, kursów i wielu innych przywilejów.
Szczegóły wsparcia i ich zasady znajdują się tutaj >>>

Jakie obowiązki wiążą się z członkowstwem.

 1. Aktywnie uczestniczyć w życiu stowarzyszenia.
 2. Wspierać pozostałych Członków.
 3. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach (raz w roku).
 4. Regularnie opłacać składki.

więcej informacji w statucie dostępnym  tutaj >>>

Czy i kiedy możesz zrezygnować z członkostwa.

Zgodnie z brzmieniem:

§ 15 Statutu “ArtCrafter.org jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób (…)”
§ 18 Statutu “Członkostwo w ArtCrafter.org jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji, z dniem podjęcia uchwały przez właściwą władzę statutową.”
§27 ust. 1 pkt. 1  Statutu “§ Członkostwo w ArtCrafter.org ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ArtCrafter.org, z momentem zgłoszenia rezygnacji na piśmie Zarządowi, (…)”
Tak jak w pełni dobrowolne jest członkostwo, tak w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń możesz z niego zrezygnować.