Szkolenia

Podstawowe informacje o szkoleniach organizowanych przez ArtCrafter.

Kadra

ArtCrafter to zawodowa Korporacja projektantów, architektów, designerów, stylistów i osób związanych zawodowo z szeroko rozumianym projektowaniem. Osoby prowadzące szkolenia to Członkowie ArtCrafter, którzy poza wysokimi kompetencjami zawodowymi, mają za sobą najczęściej wieloletnią praktykę w zawodzie. Dodatkowo są otwarci i nastawieni na rzetelne przekazywanie swojej wiedzy i umiejętości.
To gwarancja, że osoby prowadzące zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie są najodpowiedniejszymi ludźmi powołanymi do przekazywania wiedzy w swoich dziedzinach.

Opieka merytoryczna

Program każdego kursu, szkolenia został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe Członków Artcrafter. To wyraz pewnej refleksji po latach – “Jaka tak naprawdę jest najważniejsza umiejętność w tym co robię?”. Dodatkowo okazuje się, że wielu z tych ważnych sprawności nie nabyliśmy w trakcie studiów, a musieliśmy sami dążyć do zdobywania wiedzy.
Dziś akceptując program każdego kursu staramy się pozbawić go niepotrzebnej otoczki, skupiając się na maksymalizowaniu merytorycznej wartości przekazywanej wiedzy.

Miejsce szkoleń

Szkolenia obecnie odbywają się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naszych punktów w Białymstoku, Szczecinie i Gdańsku.

Odpłatność za szkolenia

Wszystkie przychody Stowarzyszenia uzyskane z tytułu organizowania lub prowadzenia szkoleń, w całości  przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia ArtCrafter.
Dla Członków ArtCrafter wiele organizowanych szkoleń i seminariów jest bezpłatnych (szczegóły tutaj >>>, oraz w sekcji dostępnej po zalogowaniu).
Dla osób chcących jedynie skorzystać z oferty szkoleniowej ArtCrafter przygotowaliśmy atrakcyjne szkolenia w przystępnych cenach. Szczegóły dostępne w opisach konkretnych szkoleń.

Szkolenia otwarte

To cykl kursów, warsztatów i seminariów adresowanych do Członków  Stowarzyszenia i osób spoza społeczności ArtCrafter.
W organizowanych zajęciach, na specjalnych warunkach, mogą uczestniczyć współpracujący ze Stowarzyszeniem rzemieślnicy.

Szkolenia zamknięte

Zajęcia adresowane jedynie do Członków Stowarzyszenia. Szczegółowe tematy, terminy i miejsca spotkań znajdują w sekcji dostępnej po zalogowaniu.

Szkolenia rekomendowane

To kursy, szkolenia, studia podyplomowe organizowane i prowadzone przez inne podmioty. Rekomendujemy wszystkie działania, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój zawodowy Członków ArtCrafter mając jednocześnie pewność, że rekomendowane przez nas szkolenie jest realizowane na najwyższym poziomie.