Prawa autorskie i ich ochrona.

Prawa autorskie i ich ochrona.
zagadnienia
znaczenie w praktyce
nabyte umiejętności
potwierdzenie nabytych umiejętności
najbliższy termin
warunki uczestnictwa
uwagi