Kim jesteśmy i co robimy

co robimy

Kojarzymy tradycyjne rzemiosło z projektowaniem wykorzystującym nowoczesne narzędzia.

tradycyjne rzemiosło – ocalić od zapomnienia

Nawiązujemy kontakty z rzemieślnikami pracującymi tradycyjnymi metodami. Staramy się katalogować ich wiedzę, walcząc o ocalenie przed zapomnieniem ich pracy, kunsztu, rzemiosła. Jest to dla nas tak ważna działalność, że w nazwie naszego Stowarzyszenia znalazło się słowo “crafter”, co daje się przekładać wprost jako “rzemieślnik”.

nowoczesne projektowanie – potrzebne nowe kompetencje

Otaczający nas świat podlega nieustannej przemianie. Zmieniają się również narzędzia używane w pracy projektantów. Dziś już mało kto w ogóle umie  posługiwać się krzywką, ekierkami i suwakiem logarytmicznym. Na tym polu popularyzujemy nowoczesne oprogramowanie, gdzie -co ważne- staramy się możliwie szeroko i obiektywnie omawiać poszczególne programy do projektowania.
Obecnie od projektanta coraz częściej wymaga się również również kompetencji, które dotychczas nie były mu potrzebne. Jeszcze zaledwie dekadę temu większość projektantów siedziała sobie spokojnie w zaciszu swoich pracowni i popijając kawę nad ranem kreślili na deskach kolejne swoje plany. Dziś wymaga się nie tylko zmiany samych narzędzi ale i również wyjścia do klienta. I tak, chcąc nie chcąc, projektant stał się osobą mającą zabiegać o klienta, utrzymującą z nim relację. Dla wielu to zwyczajny szok.
Dostrzegając te przemiany i idące za nimi potrzeby staramy się możliwie jak najlepiej dbać o wysoki poziom kompetencji projektantów. Organizujemy różne kursy, szkolenia, aktywizujemy i niekiedy motywujemy do działań. Przyjmujemy generalną zasadę, że członkowie Artcrafter nie ponoszą żadnych kosztów, a osoby spoza Stowarzyszenia wnoszą jedynie opłaty w ramach świadczeń odpłatnej działalności statutowej, z której wszystkie środki przeznaczane są na dzialalność statutową..
więcej informacji o celach i sposobach ich realizacji znajduje się w statucie dostępnym Tutaj Statut >>>

Nasze najważniejsze programy działań

Social Art Factory
Kuźnia Kadr
Biuro Karier

kim jesteśmy

ArtCrafter, to Stowarzyszenie skupiające ludzi, z których każdy wnosi do Stowarzyszenia oprócz swojej osobowości również wiedzę i doświadczenia, którymi jest gotów dzielić się z innymi. Tak rozumiemy realizację zasady wzajemności wśród Członków naszej organizacji.
Od naszych członków wymagamy, by działali uczciwie, z wzajemnością, w odpowiedzialny i rzetelny sposób, by cechowała ich chęć własnego rozwoju, wiedza i doświadczenie, by ostatecznie osiągnąć wysoką jakość, również nas wszyskich tworzących organizację ArtCrafter. Więcej informacji o naszych celach i wartości znajduje się z zakładce o nas >>>

stawiamy na kooperację a nie na konkurencję (w relacjach wewnętrznych)