Historia

Prehistoria

Jak każda historia tak i nasza zaczęła się w miejscu i czasie, który dziś wskazujemy jako
początek wszystkiego. Chociaż nikt z nas wtedy nie wiedział, że tak się ułożą nasze losy.
Latem 2008 roku w Krakowie przy okazji jakiejś wystawy zeszły się ścieżki ludzi, których
połączyła wizja, która dziś prześwietla naszej organizacji.

Jak rodził się pomysł na organizację projektantów

Członkowie założyciele ArtCrafter zawodowo są związani z branżą projektową i
towarzyszącymi. I tak, są wśród nas architekci, designerzy, kreślarze, rzemieślnicy i
budowlańcy. Zawsze zawsze wszyscy wspominali o trudnościach związanych z pracą z
niektórymi projektantami. Trudności te, poza tymi oczywistymi, wynikłymi ze zwyczajnej
komunikacji międzyludzkiej, głównie wynikały jednak z faktu, że niektórzy projektanci nie
bardzo potrafili odnaleźć się  w realach prętów zbrojeniowych i kubików betonu. Nie
posiadali wystarczającej wiedzy praktycznej, z zakresu materiałoznawstwa, czy też ze
znajomości technologii budowlanych. Z czasem w ramach naszej działalności
zawodowej podejmowaliśmy różne przedsięwzięcia zmierzające do zbudowania mostu
porozumienia pomiędzy projektantem, designerem a wykonawcą, rzemieślnikiem. Akcje
te cieszyły się dużym zainteresowaniem i zdecydowanie odnosiły zamierzone efekty. Nikt
z nas nie był jednak nastawiony na zajmowanie się tymi sprawami, bo poświęcony im
czas naturalnie konkurował z życiem zawodowym i rodzinnym. Ktoś powiedział jednak
kiedyś „… a gdyby tak założyć stowarzyszenie, w którym wszyscy wszystkim
przekazywaliby swoje doświadczenie?”
I tak zrodziła się myśl, że to dobry i potrzebny pomysł.

Pierwsze Walne Zebranie

Pierwsze walne zebranie odbyło się 18 kwietnia 2017 roku i jeszcze w kwietniu złożyliśmy
w sądzie rejestrowym stosowne dokumenty. W trakcie zebrania wybraliśmy zarząd,
komisję rewizyjną, bo zależy nam na pełnej transparentności naszej organizacji.
Nie bez potknięć i drobnych przeszkód 11 lipca 2017 roku uzyskaliśmy wpis do KRS co
konstytuuje naszą działalność.