Wesprzyj naszą działalność

Dlaczego potrzebujemy Waszego wsparcia?

Jesteśmy organizacją pozarządową (non governmental organisation, NGO), która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, przy czym nie kierujemy się na osiągnięcie zysku. Dlatego nasze działania określamy mianem non-profit. Przestrzegając postanowień Statutu nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Większość prac, w tym prowadzenie biura, wykonujemy samodzielnie, nakładem zaangażowania naszych członków, którzy pracują społecznie, zupełnie za darmo.
Żaden z  członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Kiedy prowadzimy tak zwaną odpłatną działalność statutową, wprowadzamy opłaty które mają pokryć koszty organizacji i prowadzenia działaności. Ponieważ nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysku nasze ceny zawszę są konkurencyjne.

Wesprzyj nasze działania

Możesz wesprzeć naszą działalność na wiele sposobów:

  • zaangażuj się i zostań wolontariuszem
  • zostań redaktorem naszego bloga (link do bloga >>>)
  • zostań naszym Członkiem i dziel się swoją wiedzę i doświadczeniem
  • udostępnij nam swoje zasoby (lokalowe, organizacyjne, sprzętowe)
  • przekaż nam zbędny sprzęt, który będziemy w stanie wykorzystać w naszej działalności (komputery, monitory, oprogramowanie)
  • opowiedz o nas innym